mitbbs.com 在线[20135]
首页 - 分类讨论区 - 文学艺术 - 海棠诗社版 首页
  首页
  分类广告
分类讨论区
  移民专栏
新闻中心
  精华区
  未名博客
  俱乐部
  未名形象秀
  未名黄页
  未名交友
  未名人才
未名交友
[更多]
[更多]
海棠诗社(Poetry)版同主题模式
[本版金融中心] [本版投票] [对赌博彩] [本版基金] [基金博彩] [版内查询] [刷新]
版面: 文摘区 保留区 精华区  
发表文章 将您的链接放在这个位置 [首页] [上页] [下页] [末页]
 
序号   主题 跟贴/点击 作者 最后回复
提示 提示● #你分享,我送礼#说出你看过印象最深的一部影视作品--本站广告--
提示 提示 ● 欢迎订阅《深海鱼群》诗歌微刊——相知无远近,万里 (1.0k) --iyiya
2015-04-25
--
提示 提示 ● 未名诗刊等待你加入,再次呼唤诗人们 (1.2k) --CanadaBeaver
2015-01-25
--
提示 提示 ● 大量抄袭网文的id封禁处理 (439b) --woa
2015-01-09
--
提示 提示 ● 朋友得了白血病,请大家加入骨髓捐献,帮助 zhangday (2.1k) --SlowRabit
2014-09-25
--
提示 提示 最接近原著,红迷必读:癸酉本红楼梦--(102-108) (109.6k) --ladyred
2013-10-06
--
提示 提示 ● 海棠诗刊1998-2010诗歌选集最终定稿 (271b) --ladyred
2012-04-12
--
提示 提示 ● 海棠诗社诗歌创作欣赏委员会章程及常设组织机构 (597b) --ladyred
2011-12-31
--
8 m ● 镜子 (286b) 3/100niqiuer
2015-04-19
niqiuer
04-26 12:35
9 m ● 《湖石 --- 参商婆娑》 (489b) 7/109iyiya
2015-04-24
niqiuer
04-26 12:30
10 m ● 星愿 (537b) 1/22Csir
2015-04-24
niqiuer
04-26 12:29
11 m ● 春色 (436b) 1/23CanadaBeaver
2015-04-23
niqiuer
04-26 12:29
12 m ● 所夺玛的最后一天 (520b) 4/224mafbxh
2015-04-23
niqiuer
04-26 12:27
13 m ● 春天里的诗:女人花 与 孤雁 (616b) 1/84skl
2015-04-24
niqiuer
04-26 12:26
14 m ● 心事 (557b) 4/182taiyanghua
2015-04-22
niqiuer
04-26 12:24
15 m ● 春天的确是来了 (176b) 2/600husi
2015-04-25
niqiuer
04-26 12:23
16   ● 欢迎订阅《深海鱼群》诗歌微刊——相知无远近,万里 (1.0k) 21/139iyiya
2015-04-25
niqiuer
04-26 12:20
17   ● 某二十一世纪诗人为悼念汪国真而作 (34b) 1/24niles
2015-04-25
niqiuer
04-26 12:19
18 m ● See you later (260b) 3/132shot
2015-04-12
niqiuer
04-26 11:45
19 m ● 学习计划 (608b) 1/28Lihebo
2015-04-23
niqiuer
04-26 11:44
20   ● 范冰冰谈公益:如果我都不想承担,还有谁愿意去做 (1.6k) 0/3kenshinyin
2015-04-26
--
21 m ● 蝶戀花 (196b) 4/80feliza
2015-04-22
skl
04-24 15:31
22   ● 【海选】当当当!有声书《杜评金瓶梅》海选正式启动 (6.1k) 0/15LeiWritings
2015-04-23
--
23   ● 摘抄·徐志摩让人心疼的经典语录(zz) (7.7k) 1/131beautiful007
2015-04-19
placidmind
04-23 13:15
24 m ● 春天来了 (304b) 0/33husi
2015-04-22
--
25 m ● The Tempest (1.3k) 1/32Lihebo
2015-04-21
taiyanghua
04-22 15:24
26 m ● 雪的十字架(翻译) (1.2k) 8/216shot
2015-04-17
taiyanghua
04-22 15:17
27 m ● 雪的梦 (532b) 0/22Csir
2015-04-22
--
28  @ ● 7岁小学生作诗求爱:神作堪比曹植七步诗(Z) (1.6k) 0/29maqiduo
2015-04-22
--
29 g ● 求:佛意禅风的诗.词 (10b) 16/232WRON
2015-03-16
WRON
04-21 23:20
30 m ● 在时间这条路上 (276b) 0/31husi
2015-04-21
--
31   ● 计算机写的诗:梅花/春日 (60b) 0/34cynic
2015-04-20
--
32 m ● 人间四月天 (160b) 2/55mafbxh
2015-04-20
mafbxh
04-20 18:32
33 m ● 月光 (609b) 0/30Csir
2015-04-20
--
34 m ● 没关系 (转自雷版) (277b) 9/219niqiuer
2015-04-13
niqiuer
04-19 14:35
35 m ● 我的情人 (457b) 1/84Csir
2015-04-17
niqiuer
04-19 14:34
36 m ● 月之思 (1.0k) 4/66Lihebo
2015-04-16
niqiuer
04-19 14:31
37 m ● Gone With The Flowers (1.1k) 4/74Lihebo
2015-04-17
niqiuer
04-19 14:27
38 m ● Midlife (339b) 4/203shot
2015-04-17
niqiuer
04-19 14:24
39 m ● 山猪翰林院之前世今生《青玉案》 (4.9k) 1/57Bluenotes
2015-04-18
niqiuer
04-19 14:20
40 m ● 【邂 逅】 (321b) 0/248strangeman
2015-04-18
--
41 m ● Just relax (276b) 2/112shot
2015-04-11
shot
04-17 13:27
42 m ● Dream (588b) 6/156shot
2015-04-13
shot
04-17 13:25
43 m ● Poem (290b) 7/148shot
2015-04-12
shot
04-17 12:01
44 m ● 《文君》《朝云》(修改版) (478b) 14/213iyiya
2015-04-14
iyiya
04-16 19:56
45 m ● Avocado (539b) 6/146shot
2015-04-11
woa
04-16 19:27
46 m ● 妹妹 (932b) 2/80Csir
2015-04-14
woa
04-16 19:26
47 m ● Love (808b) 3/114shot
2015-04-14
woa
04-16 19:15
48 m ● 姐姐 (459b) 2/42Csir
2015-04-15
woa
04-16 19:12
49 m ● Striking Light (1.4k) 11/180Lihebo
2015-04-13
woa
04-16 19:08
50 m ● 【乐府体叙事诗】慕容歌 (800b) 5/111Naerog
2015-03-03
Naerog
04-15 18:51
51 m ● Death and Nirvana (382b) 3/136shot
2015-04-15
Lihebo
04-15 18:02
52 m ● 那些被后人曲解的古文或古诗词(zz) (6.7k) 1/44wumeiniang
2015-04-14
placidmind
04-15 14:51
53 m ● 《寻》 (156b) 2/59iyiya
2015-04-14
iyiya
04-15 12:19
54 m ● 春天的查尔斯通 (243b) 3/91mafbxh
2015-04-14
niqiuer
04-15 10:16
55   ● 包子为自己OPT申请求祝福 (转载) (316b) 15/387frankliuao
2015-04-02
frankliuao
04-14 10:13
56 m ● 如果你是我眼里的一滴泪 (626b) 8/169taiyanghua
2015-04-10
taiyanghua
04-13 23:42
57 m ● 周末 (249b) 4/150countryhorse
2015-04-12
SlowRabit
04-13 14:23
58 m ● 想你的时候 (390b) 1/45Csir
2015-04-13
brightGe
04-13 13:38
59 m@ ● 信使 (524b) 1/218hcxy
2015-04-11
shot
04-11 18:43
60 m ● Rain (680b) 4/165shot
2015-04-08
shot
04-11 14:04
61 m ● 记忆中的春天 (676b) 3/1044Csir
2015-04-06
niqiuer
04-10 21:35
62 m ● Storm in grape (374b) 3/135shot
2015-04-07
niqiuer
04-10 21:33
63 m ● 《乔布斯与他的禅》 (转载) (1.2k) 5/113linklisa
2015-04-01
niqiuer
04-10 21:25
64   ● poetry版申请代发活动奖励 (转载) (2.1k) 0/22ladyred
2015-04-10
--
65 m ● Music from God (1.2k) 19/462shot
2015-04-07
shot
04-10 16:20
66 m ● Snow (539b) 7/190shot
2015-04-09
taiyanghua
04-10 16:18
67 m ● 花事 (766b) 5/123Lihebo
2015-04-08
taiyanghua
04-10 16:16
68 m ● 请让我轻轻地说声你好 (651b) 0/33Csir
2015-04-10
--
69 m ● 爱在曼德莱 (521b) 3/106Csir
2015-04-09
Csir
04-10 11:51
70 m ● Gibberish (467b) 0/53shot
2015-04-10
--
71 m ● 春眠 (25b) 2/39frankliuao
2015-04-07
woa
04-10 09:36
72 m ● 军版赞助庆祝羊年新春诗会活动 (738b) 11/214ladyred
2015-02-15
ladyred
04-09 16:40
73 m ● 回家真好 (634b) 4/7401Csir
2015-04-07
feliza
04-08 19:01
74 m ● TONIGHT (487b) 0/37Csir
2015-04-07
--
75 m ● 读雾记 (1.2k) 7/141niqiuer
2015-04-06
niqiuer
04-07 09:40
76 m ● 清明日月 (643b) 6/445Lihebo
2015-04-04
shot
04-07 00:37
77 m ● 我和你的拥抱,隔着一个梦 (494b) 4/635taiyanghua
2015-04-05
shot
04-07 00:37
78 m ● 所谓故乡 (457b) 2/829Csir
2015-04-06
Lihebo
04-06 18:01
79 m ● 昨日清明/复活 (135b) 0/44mafbxh
2015-04-06
--
80 m ● 昨日清明.雨 (78b) 0/32strangeman
2015-04-06
--
81 m ● 离别 (126b) 2/60mafbxh
2015-04-01
mafbxh
04-06 08:09
82 m ● 《乔布斯与他的禅》 (转载) (1.2k) 1/50WRON
2015-04-05
brightGe
04-05 23:05
83 m ● 乙未二月十六.桃红北上暹罗寄 (102b) 1/43strangeman
2015-04-05
rodney
04-05 13:36
84 m ● 思念 (184b) 2/101shot
2015-04-01
niqiuer
04-05 11:16
85 m ● 分手 (384b) 4/174shot
2015-04-01
niqiuer
04-05 11:14
86 m ● 读晨记 (686b) 11/153Lihebo
2015-03-30
niqiuer
04-05 10:03
87 m ● 白日梦 (602b) 6/170Lihebo
2015-04-03
Lihebo
04-04 13:04
88 m ● 你的诱惑,让我无法抗拒 (606b) 4/523taiyanghua
2015-04-02
taiyanghua
04-03 15:16
89 m ● 他的触摸 (516b) 6/263aldernetwork
2015-04-01
taiyanghua
04-03 15:12
90 m ● 清明时节 (436b) 4/103LandFish
2015-03-31
taiyanghua
04-03 15:11
91 m ● 欲望的潮水 (291b) 3/124shot
2015-03-31
husi
04-03 00:49
92 m ● 复活节 (205b) 0/43mafbxh
2015-04-02
--
93 m ● 醉梦三千年 (62b) 2/48johninfl
2015-04-01
johninfl
04-02 10:27
94 m ● 特郎斯特罗姆去世 (1.5k) 8/489Lihebo
2015-03-31
LandFish
04-02 02:31
95 m@ ● 春冬交替 (2b) 1/43frankliuao
2015-04-01
Lihebo
04-01 18:08
96 m ● 事前一支烟 (835b) 2/1758shot
2015-03-30
shot
03-31 16:46
97 m ● 远离油腻人间 (366b) 9/2655niqiuer
2015-03-29
zuzi
03-31 12:26
98 m ● 亦梦亦真 (409b) 10/231LandFish
2015-03-29
LandFish
03-30 17:51
99 m ● 幸福涂鸦 (420b) 6/154shot
2015-03-29
shot
03-30 15:55
100 m ● 多年之前 (322b) 1/70husi
2015-03-28
shot
03-30 15:53


海棠诗社版
(Poetry)
版主
  ladyred
woa
iyiya
frankliuao

版主任期列表
在线/最高
  105/249人
主题7705个, 文章38073篇
发文模板
 
进版画面
添加到我的讨论区
 
赞助链接
http://www.rencai8.com/job_info?action=view&job_position_id=475044
www.dealam.com
www.dealmoon.com/mit160banner
未名交友
将您的链接放在这儿

友情链接


发表文章 将您的链接放在这个位置 [首页] [上页] [下页] [末页]
 
[返回顶部][刷新] [版内查询]
 

Site Map - Contact Us - Terms and Conditions - Privacy Policy

版权所有,未名空间(mitbbs.com),since 1996